نامه سرگشاده به” احمد شهید” گزارشگر ویژه سازمان ملل

با احترام فراوان
آقای احمد شهید،گزارشگر ویژه سازمان ملل:
هر چند می دانم کە شما و همکاران سابق شما نیز نتوانستند فعالیت ویژەای در جهت بهبود وضع حقوق بشر در ایران و کشورهای مشابه آنجام دهید، اما با توجه به گزارش شما که در هفتادهمین مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دادید، بخصوص در مورد حق آزادی بیان، حق تشکل و حق تجمع مسالمت آمیز، به وسیلە این نامە خواستم یک نکته مهم را به اطلاع شمابرسانم.
آقای گزارشگر ویژه سازمان ملل:
در کشور ما ایران، متآسفانه حق هیچ گونه آزادی بیان ، تشکیل نهاد های کارگری و یا تجمع مسالمت آمیز وجود ندارد. علارغم اظهار نظر مسئولان بلند پایە دولت جمهوری اسلامی کە در مجامع بین المللی و در اظهارنظرات مطبوعاتی، بر وجود این ٣ رکن مهم دمکراسی و حقوق شهروندان تآکید می کنند ، اما بارها توسط فعالین کارگری و صنفی برای ایجاد تشکل مستقل و همچنین برگزاری تجمعات مسالمت آمیز اقدام و درخواست مجوز شدە کە هر بار به بهانەهای مختلف توسط مقامات مسئول رد شدە است .
ما کارگران شهر سقز در سال ١٣٨٣ به استناد اصل بیست و هفتم قانون اساسی ایران برای برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگردرخواست مجوز کردیم که متن درخواست به شرح زیر است.

” ثروت طبقه کارگر امید او به فرداست .”
تاریخ ٢/٢/٨٣
گرامی باد اول ماه مه ( ١٢ اردیبهشت ) روز جهانی کارگر
فرماندار محترم شهرستان سقز:
با سلام :
با توجه به فرارسیدن اول ماه مه (١٢ اردیبهشت) روز جهانی کارگر، هر ساله به مناسبت این روز تاریخی توسط کارگران این شهرستان مراسم‌هایی برگزار می ‌گردد.
برابر اصل بیست و هفتم قانون اساسی ما کارگران متشکل در شورای هماهنگی مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر، تقاضامندیم تا نسبت به مجوز قانونی جهت برگزاری مراسم در یکی از نقاط شهر به این شورا، اقدامات لازمه را مبذول فرمائید.
مقتضی است موضوع را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نماید.
با تشکر
دبیر شورای هماهنگی مراسم اول ماه مه سقز (١٢ اردیبهشت) روز جهانی کارگر
محمود صالحی

جناب احمد شهید :
جواب مقامات مسئول جمهوری اسلامی در شهرستان سقز به درخواست ما ، با حمله نیروهای پلیس و امنیتی به منزل شخصی اینجانب و محلی که قرار بود مراسم روز جهانی کارگر در آنجا برگزار شود، دادە شد.در این یورش تعدادی از کارگران به اتهام اقدام جهت برگزاری مراسم اول ماه مه دستگیر شدند کە اسامی آنها عبارت است از :
١ – هادی تنومند،کارگر خباز، ساکن بوکان ٢- جعفرمولانی، کارگر کارواش، ساکن بوکان ٣- خالد پورآذر، کارگر آزاد، ساکن بوکان ۴- فرهاد مولودی، کارگر آزاد، ساکن بوکان ۵- اسماعیل خودکام،کارگر خباز، ساکن بوکان ، ۶- محمود صالحی، کارگر خباز، ساکن سقز ٧- جلال حسینی، کارگر خباز ، ساکن سقز ٨- محسن حکیمی،مترجم، ساکن تهران ٩- جمال احمدزاده ،کارگر آزاد، ساکن سقز ١٠- اسرین واصلی، خانه‌دار، ساکن سقز ١١- فخرالدین واصلی، کارگر برق‌کار ،ساکن سقز ١٢- ایرج محمدی، کارگر خباز، ساکن سقز ١٣- امجد محمدزاده ،کارگر خباز، ساکن سقز ١۴- عمر جوانپور، کارگر خباز، ساکن سقز ١۵- لقمان مهری، دانشجو، ساکن سقز ١۶- زاهد صالحی، کارگر نقاش، ساکن سقز ١٧- عبدالله ربانی، راننده، ساکن سقز ١٨- برهان دیوارگر، کارگر خباز ، ساکن سقز ١٩- محمد عبدی پور، کارگر خباز، ساکن سقز ٢٠ – سید‌صالح حسینی، کارگر دخانیات ، ساکن سقز ٢١ – حامد بیخانی، کارگر خباز ، ساکن سقز ٢٢- محمد رضازاده، کارگر کارخانه بسته بندی بهداد، ساکن سقز ٢٣- علی عزیزپور، کارگر کارخانه بسته بندی بهداد، ساکن سقز ٢۴– عطا رحمان نارنج، کارگر خباز، ساکن سقز ، دستگیر کردند.
در شب اول دستگیری، شماری از دستگیرشدگان آزاد شدند و ٧ تن به مدت ١٢ روز در زندان نگە داشتە شدیم کە عبارت بودند از :
١–محسن حکیمی ٢ – جلال حسینی ٣ – محمد عبدی پور ۴ – برهان دیوارگر ۵ – اسماعیل خود کام ۶– هادی تنومند ٧ – محمود صالحی. این ٧ نفر هم با قرار وثیقه آزاد شدند. محاکمه این جمع در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز سه سال طول کشید و سرانجام اینجانب را به ۴ سال زندان تعزیری محکوم کردند. دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم صادره دادگاه بدوی را به شرح زیرتائید نمود.
” تجدید نظرخواه با وکالت آقای”محمد شریف” اعتراض موجهی نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته بعمل نیاورده و رأی دادگاه بدوی هم موافق قانون صادر گردیده است، لکن دادگاه اجرای تمام مجازات را در حق نامبرده به مصلحت ندانسته مستندآ به ماده ٢۵ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای سه سال از حبس نامبرده به مدت سه سال در صورت عدم ارتکاب جرم جدید مستلزم مجازات مقرر در ماده مرقوم و در مدت مذکور صادر می ‌نماید که در صورت ارتکاب جرم جدید علاوه بر اجرای مجازات جرم جدید قرار تعلیق صادره الغاء ،مجازات تعلیق شده در حق او به اجرا درخواهد آمد والا مراتب محکومیت با مضی زمان مذکور از سند سجلی او حذف خواهد شد. تجدید نظر خواه مکلف است دستورات آتی را در مدت تعلیق اجرا نماید : ١- از راه اندازی هرگونه تجمع غیرقانونی و مخل نظم اجتماعی اعم از صنفی و غیر صنفی به هر نحوی از انحاء خودداری نماید. ٢- از تماس و مکاتبه‌های مخابراتی، الکترونیکی، اینترنتی و غیره با گروها و اشخاص ضد انقلاب خودداری نماید. علیهذا با رد درخواست تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه به استناد ماده ٢۵٧قانون آئین دادرسی کیفری بشرح فوق تایید می‌گردد. این رای قطعی است %”
آقای گزارشگر ویژه :
با توجه به بند ٣٢از گزارش شما، دولت ایران ادعا کرده است که اتهام تمامی کارگران دستگیرشده، ارتباط با کروه تروریستی کومه له است. آیا کسی که مدت ۵ سال در زندان اوین و یا زندان رجایی شهر کرج زندانی باشد از چه طریقی می تواند با کومه له ارتباط داشته باشد؟ در حالیکه حتی افرادی هم که آزاد هستند بە سختی می توانند با این سازمان ارتباط داشته باشند؟
آقای احمد شهید:
آیا اطلاع دارید که بهنام ابراهیم زاده،کارگر زندانی که اینجانب سخنگوی کمیته حمایت از ایشان را به عهده دارم بزرگ ترین جرمش چیست؟ جهت اطلاع شما،جرم بهنام ابراهیم زاده که بعد از سپری کردن احکام ۵ سال زندان کە دوبارە و در سلولهای زندان حکم دیگر گرفت، تماس با “گزارشگر ویژه سازمان ملل” یعنی جنابعالی به ٧ سال و ١٠ ماه و ١۵ روز زندان تعزیری و ۴۵٠ هزار تومان جریمە نقدی است و اکنون در حال سپری کردن این حکم ناعادلانه می باشد.

آقای گزارشگر ویژه سازمان ملل:
من محمود صالحی، فرزند محمد به شماره شناسنامه ٨٠٧ متولد سال ١٣۴١ در حال حاضر مستمری بیگیر سازمان تامین اجتماعی و ساکن شهرستان سقز یکی از شهرهای استان کردستان هستم . در تاریخ ٨/٢/٩۴ توسط نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات شهرستان سقز به نیابت از اداره اطلاعات استان کردستان در منزل مسکونی خود، بدون انجام هیچگونه عملی که مغایر با قانون اساسی ایران باشد دستگیر شدم . بعد از دستگیری و انتقال به سلول انفرادی در زندان شهر سقز، همراه عثمان اسماعیلی یکی دیگر از کارگران نقاش ساختمان که ایشان هم همان روز دستگیر شده بود، به بازداشتگاه مخوف وزارت اطلاعات استان کردستان منتقل شدیم. در همان بازداشتگاه بنده هر دو کلیه خود را به دلیل اینکه مسئولان زندان داروهایم را قطع کردند از دست دادم و حال هر هفته دوبار یعنی روزهای شبنه و سه شنبه در بیمارستان امام خمینی سقز همودیالیز می شوم.
بعد از آزادی، در دو مرحله دادگاه، یعنی در تاریخ های ١٧ و ٢٩ /۵/٩۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام واهی محاکمه و در نتیجه در تاریخ ٢۵/۶/٩۴ در دادگاه بدوی به ٩ سال زندان تعزیری محکوم شدم .اکنون پرونده محکومیت من در دادگاه تجدید نظر استان کردستان در حال بررسی مجدد است.
دولت ایران به شما اعلام کرده که ” اتهام ما کارگران ارتباط با سازمان کومه له که یک سازمان تروریستی است، می باشد.”
آقای گزارشگر ویژه:
امروز من در زادگاه و محل سکونتم خطاب به شما ، همه انسانهای آزادیخواه و سازمانهای جهانی اعلام می نمایم که من آماده هستم تا در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفە و هر مقامی که مسئولان قوه قضائیه ایران تعیین نماینددر برابر جامعە محاکمه شوم. تا برای جنابعالی بعنوان گزارشگر ویژە سازمان ملل در امور ایران، سازمانهای جهانی که طرفدارحقوق بشر هستند و مردم کشور من ، مشخص شود که ما کارگران هیچ گونه جرمی مرتکب نشده و تنها جرم ما تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری است.
با احترامات مجدد
محمود صالحی
۱۳۹۴ / ۸ / ۱۴

 
اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها
یکشنبه, ۳ام دی, ۱۳۹۶
بیانیه پایانی و انحلال کمیته دفاع از محمود صالحی
دوشنبه, ۱۳ام آذر, ۱۳۹۶
راه پیمایی ۱۴۰ کلیومتری بین مریوان سقز  از طرف جمعی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی واستادکارن مریوان وحومه در جهت ارج نهادن به فعالیتهای محمود صالحی در راستای منافع کارگران ومردم محروم جامعه
چهارشنبه, ۸ام آذر, ۱۳۹۶
متن انگلیسی پیام محمود صالحی:برای آزادی باید جنگید! برای ارسال به تشکل ها و فعالین جنبش کارگری ! سندیکاهای کارگری خارج از کشور! نهادهای مدافع حقوق انسان ! فعالین رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی و آزادیخواه!
جمعه, ۳ام آذر, ۱۳۹۶
اطلاعیه شماره ۱۴ کمیته دفاع از محمود صالحی کارگران ! تشکلهای کارگری و انسانهای آزادیخواه ! محمود صالحی فعال کارگری آزاد شد.
سه شنبه, ۳۰ام آبان, ۱۳۹۶
اطلاعیه شماره ۱۲ کمیته دفاع از محمود صالحی: جهت اطلاع عموم
دوشنبه, ۲۹ام آبان, ۱۳۹۶
متن انگلیسی اطلاعیه شماره ۱۱کمیته دفاع از محمود صالحی برای ارسال به مجامع بین المللی
شنبه, ۲۷ام آبان, ۱۳۹۶
اطلاعیه شماره ۱۱ کمیته دفاع از محمود صالحی :پزشکان معالج هشدار می دهند که جان محمود صالحی در خطر است
شنبه, ۲۷ام آبان, ۱۳۹۶
اعتراض اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، با بیش از ۶۵۰ هزار عضو، به سرکوب و آزار فعالین کارگری در ایران آبان ۲۶, ۱۳۹۶/در م
پنجشنبه, ۲۵ام آبان, ۱۳۹۶
هشدار ۵ سازمان سندیکایی فرانسه نسبت به خطرمرگ محمود صالحی
چهارشنبه, ۲۴ام آبان, ۱۳۹۶
نامه اعتراضی اتحادیه جهانی کارگران صنعتی (اینداستریال) به دولت ایران برای آزادی فوری محمود صالحی و رضا شهابی و به رسمیت شناختن حقوق بنیادی انسانی و کارگری در ایران
 
 
 
 
تمامی حقوق متعلق به وبسایت کمیته دفاع از محمود صالحی است.