جهت اطلاع دوستان

امروز دو شنبه مورخ ۱۶/۱۲/۹۵۵ عثمان اسماعیلی و محمود صالحی در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظراستان کردستان محاکمه شدند.قابل ذکر است که عثمان اسماعیلی در تاریخ ۸/۲/۹۴ در شهر سقز توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر و در تاریخ ۳۰/۸/۹۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز به ا تهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر به یک سال زندان تعزیری محکوم شد. عثمان اسماعیلی به رای صادره اعتراض نمود و امروز دوشنبه ۱۶/۱۲/۹۵ در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان محاکمه شد. محمود صالحی نیز در تاریخ ۸/۲/۹۴ توسط ماموران لباس شخصی اداره اطلاعات شهرستان سقز با نیابت از اداره اطلاعات استان کردستان در منزل مسکونی خود در شهر سقز دستگیر شد. محمود صالحی در دو جلسه در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال و نیم و به اتهام عضویت در جمعیت های معارض کشور به هفت سال و نیم در مجموع به ۹ سال زندان تعزیری محکوم شد. محمود صالحی به رای صادره اعتراض نمود و امروز مورخ ۱۶/۱۲/۹۵ در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان محاکمه شد.

درباره کمیته
 
اخبار کارگری
یکشنبه, ۱۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۵
کارگران وفعالین کارگری مراسم اول ماه مه رو بصورت علنی در شهر سقز برگذار کردند.
جمعه, ۸ام آبان, ۱۳۹۴
بلاتکلیفی کارگران شرکت ریسندگی پرریس سنندج
 
 
 
 
تمامی حقوق متعلق به وبسایت کمیته دفاع از محمود صالحی است.