ابلاغیه :قوه قضائیه دادگستری کل استان کردستان

نام محمود،نام خانوادگی صالحی،نام پدر محمد نشانی شهرستان سقز،خیابان شهدا روبروی مسجد دار اصفا کوچه فجر

تاریخ حضور۱۶/۱۲/۱۳۹۵دوشنبه ساعت۱۱محل حضوراستان کردستان-سنندج-بلوارهادی ضیاءلدینیدرخصوص شکایت دادسراس سنندج علیه شما،در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.منشی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظراستان کردستان شیوا خسروی

درباره کمیته
 
اخبار کارگری
یکشنبه, ۱۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۵
کارگران وفعالین کارگری مراسم اول ماه مه رو بصورت علنی در شهر سقز برگذار کردند.
جمعه, ۸ام آبان, ۱۳۹۴
بلاتکلیفی کارگران شرکت ریسندگی پرریس سنندج
 
 
 
 
تمامی حقوق متعلق به وبسایت کمیته دفاع از محمود صالحی است.