دادگاه محمود صالحی امروز ۱۷/۱۱/۹۵ برگزار نشد.

روز پنجشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۹۵ ساعت ۳۰/ ۱۰۰ دقیقه صبح از سوی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان با منزل ما تماس گرفتند و ابلاغ کردند که روز شنبه مورخ ۱۶/۱۱/۹۵ ساعت ۱۰ صبح جهت محاکمه در دادگاه حضور به هم رسانم. همان لحظه اعلام کردم که من در روز شنبه در بیمارستان بستری هستم و به این دلیل نمی توانم حضور پیدا کنم. دفتردار شعبه ابلاغ کرد که روز یکشنبه مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ ساعت ۱۰ صبح در دادگاه حاضر شوید. روز یکشنبه مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ ساعت ۱۰ در دادگاه حاضر شدم. اما به دلیل عدم حضور نماینده دادستان سنندج دادگاه برگزار نشد ومحاکمه به یک ماه بعد موکول شد.

درباره کمیته
 
اخبار کارگری
یکشنبه, ۱۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۵
کارگران وفعالین کارگری مراسم اول ماه مه رو بصورت علنی در شهر سقز برگذار کردند.
جمعه, ۸ام آبان, ۱۳۹۴
بلاتکلیفی کارگران شرکت ریسندگی پرریس سنندج
 
 
 
 
تمامی حقوق متعلق به وبسایت کمیته دفاع از محمود صالحی است.