کارگران وفعالین کارگری مراسم اول ماه مه رو بصورت علنی در شهر سقز برگذار کردند.

555555 6666 13113314_1191747577504948_1784056867_o 13072270_1191747664171606_1168911940_o

امروز ١٢ اردیبهشت برابر با اول ماه مه  جمعى إز کارگران وفعالین کارگری شهرسقز از خیابان فخررازى که محل تجمع کارگران و زحمتکشان دست فروش است با در دست داشتن پرچم سرخ به طرف میدان کارگران ساختمانى حرکت کرده ودر این میدان مراسم خود را همراه با دیگر کارگران و زحمتکشان حاضر در محل برگزار کردند سخنران این مراسم با شکوه کارگر مبارز عثمان اسماعیلى بود.

عثمان اسماعیلى قبل از هر چیز به جانباخته گان اول ماه مه و تمامی جانباخته گان راه رهایی کارگران درود فرستاد. ایشان در سخنرانى پر شورش به روز جهانى کارگر اشاره کرد و گفت روز جهانى کارگر روز ماست ! اما در ایران بجای ما کارگران مسئولان و کارفرمایان استثمار گر آن را برگزار مى کنند.مسئولان وکار فرمایانی که بخاطر برگذاری مراسم روز جهانی کارگران ما را بازداشت و بعد از شکنجه محکوم به زندان و زندانی می کنند.

عثمان اسماعیلى در بخش دیگر إز سخنانش به بیمه کارگران ساختمانى اشاره کرد و گفت مدتی است که کارگران ساختمانى را بیمه مى کند.آیا تا به امروز به شما وبه ما کارگران گفته اند که چه مزایایی شامل حا ل ما کارگران ساختمانى میشود؟ایا دولت به ما کارگران که در سال تنها ۶ ماه  احتمال کار کردن داریم بیمه بیکاری رو پرداخت میکند؟آیا دولت مردان اطلاع دارند که دولت موظف است در مدت بیکاری به ما کارگران بیمه بیکاری پرداخت کند.

قابل ذکر است که این مراسم در میان کارگران ساختمانی که هر روزه برای فروش نیروی کارشان در این میدان جمع می شوند و زحمتکشانى که برای فروش گیاهان بهارى در این محل حضور می یابند برگزار شد.

مراسم و سخنان، سخنران با استقبال گرم و پر شور شرکت کنندگان و حاضران در محل رو برو شد.بعد از اتمام مراسم برگزار کنندگان قبل از رسیدن نیروهای انتظامی محل را ترک کرده اند.

لازم به توضیح است بخاطر بعضی ملاحظات امنیتی فقط عکس تعدادی از شرکت کنندگان رو انتشار داده اند.

درباره کمیته
 
اخبار کارگری
یکشنبه, ۱۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۵
کارگران وفعالین کارگری مراسم اول ماه مه رو بصورت علنی در شهر سقز برگذار کردند.
جمعه, ۸ام آبان, ۱۳۹۴
بلاتکلیفی کارگران شرکت ریسندگی پرریس سنندج
 
 
 
 
تمامی حقوق متعلق به وبسایت کمیته دفاع از محمود صالحی است.